MrNobody Beginner

  • Member since Oct 8th 2006
  • Last Activity:
Map Entry
no
Profile Hits
211
  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ hở dài một tiếng mới nói:
    - Cơ Động, thay ta cảm ơn nàng ấy một tiếng. Sau này nếu ta có thể ngộ đạo, ta liền cảm tạ những lời nói mà ngươi ban tặng hôm nay. Tốc độ phát triển của ngươi so với Sư tổ dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Sư tổ ta đã không còn gì có thể dạy cho ngươi nữa rồi. Con đường sau này, tự mình ngươi phải đi thôi. Ngươi cùng với Phất Thụy, đều là tương lai của Hỏa hệ nhất mạch chúng ta. Tương lai không lâu, đại lục thật có thể sẽ phát sinh kịch biến. Hai sư huynh đệ các ngươi thời khắc nào cũng đều phải đoàn kết chặt chẽ lại một chỗ với nhau, cùng chống chỏi với kẻ thù bên n