bullibus Beginner

 • Member since Jan 4th 2008
 • Last Activity:
Map Entry
yes
Profile Hits
252
 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ ên ngồi xuống ghế chủ tọa, nhất thời lên tiếng trách.


  Hư Tử Uyên lộ vẻ sợ hãi, nói:


  - Sư phụ, đệ tử... đệ tử nghĩ...


  Không nói với Hoàng Dược Tiên là ý của Cổ Thần, nhưng Hư Tử Uyên sao có thể nói ra điều đó, nên cứ ấp úng mãi mà chưa nói hết một câu.


  Cổ Thần tiến lên trước một bước, nói:


  - Khởi bẩm sư bá, là đệ tử thỉnh câu sư tỷ tạm thời đứng nói cho sư bá biết.


  - Tại sao?


  Hoàng Dược Tiên hỏi.


  Cổ Thần nói:


  - Từ lúc sư tỷ phát hiện luyện đan thiên phân của đệ tử, trong lòng đệ tử đã có ý muốn được khiêu chiến với Văn trưởng lão, cho nên mới thỉnh cầu sư tỷ giấu, khô