NiceGuy Lorch - Jünger

 • Member since Feb 11th 2007
 • Last Activity:
Map Entry
yes
Profile Hits
273
 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ uyện đan trước?


  Hoàng Phủ Cực lập tức cướp lời nói:


  - Đệ tử luyện trước.


  Cổ Thần nhún nhún vai, thể hiện tùy ý, Hoàng Dược Tiên nói:


  - Hoàng Phủ Cực, ngươi luyện đan trước, Cổ Thần, ngươi lùi về phía sau.


  - Vâng, thủ tọa sư bá.


  Hai người đồng thanh trả lời, sau đó, Cổ Thần lùi sang một bên.


  Tiên Thiên chân khí truyền nhập hai tai, Cổ Thần chuyên chú nghe Vô Chân nói chuyện. Mặc dù Hư Tử Uyên không có hứng nghe, nhưng Vô Chân vẫn hào hứng kể, một năm qua hắn gặp những tu sĩ nào, đi những đâu, điều tra gì về ma tu Tà Băng Tông...


  Cổ Thần thầm cảm thấy ngạc nhiên, tin Ma t