Umbau des Brouwersdam's mit einer Schleuse...

 • Ich habe eine Protestmail an die Gemeinde Schouwen-Duiveland geschickt. Heute habe ich dann Antwort erhalten. Ich kopiere den Text einfach mal hier rein:
  "Geachte mevrouw Fischer,


  Op 13 november 2015 heeft u ons een e-mail gezonden over het project Brouwerseiland. In deze e-mail geeft u aan geen voorstander te zijn van Brouwerseiland en vraagt u ons het project niet te (laten) realiseren. De gemeenteraad heeft echter in 2014 via het vaststellen van een zogenaamd ‘einddocument’ aangegeven de ontwikkeling te steunen. Daaropvolgend hebben we afgelopen zomer een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin we met de projectontwikkelaar (Brouwerseiland B.V.) afspraken hebben gemaakt over het starten van procedures en kosten die we als gemeente kunnen doorberekenen aan de ontwikkelaar. De gemeenteraad heeft overigens wel diverse voorwaarden gesteld aan de ontwikkeling van Brouwerseiland, zoals compensatie van de surfspot, de vissers in het gebied en de natuurbelangen. De natuurbelangen worden overigens ook afgewogen in de ‘Passende Beoordeling’. Dat is een toets op natuurregelgeving, die onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke procedures om het project mogelijk te maken. We verwachten in februari 2016 het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dat is de eerste formele stap in de ruimtelijke procedures. Daarna volgt in het voorjaar het ontwerp bestemmingsplan. Wij publiceren hierover op de gemeentelijke website en via de plaatselijke gratis krant Wereldregio. U heeft ook de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tijdens deze procedure.  Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  Met vriendelijke groet,  Ricardo de Winter"

 • Zur Info:


  Subject: Inspraak brouwerseiland

  Voor een ieder die tegen brouwerseiland is, al is het je familie of al zijn het kennissen van je. vraag of zij of hij een inspraak e-mail schriftelijk willen maken tegen brouwerseiland.
  Mailadres is Robert.Stam@schouwen-duiveland.nl doe dit met ontvangst bevestiging en met je volledige adres anders wordt het niet geaccepteerd of zeggen ze dat het niet ontvangen is. Dit moet uiterlijk voor 21 maart 2016 dus overtuig iedereen.
  Redenen te over.
  Blijf van de Kabbelaarsbank af er is geen compensatie mogelijk.
  waar blijft het windonderzoek.
  Waarom is er geen risico analyse gemaakt ten opzichte van boten 400 stuks en windsurfplanken. Onze sport is veel sneller geworden en er zijn nu drie uitvaarten in plaats van een.
  Duin langs het park van 9,5 m2 hoog ter bescherming van de bewoners tegen calamiteiten van gevaarlijke stoffen die over de N57 worden getransporteerd waarom zijn wij als surfers nooit beschermd en varen daar al 25 jaar met een veel grotere mensenmassa. Juppen worden beschermd de surfers niet.
  Waarom is de N57 die al in mensenheugenis 100 km was ineens 80 km geworden. Heeft dit met de Decibels in het park te maken.
  De kabbelaarsbank moet wijken voor 21 vakantiewoningen (van de 325) dus 21 gezinnen verzieken het windsurfen voor meer als duizend windsurfers. Wij komen 9 maanden per jaar de bezetting van de huizen zal zeker 6 weken per jaar zijn als het niet minder is.
  Mooiste windsurfstack van Europa voor recreatie surfen, surfen leren, freestyle en voor de echte windsurfer.
  Spot is zeer druk bezocht door Duitsers, Belgen en Nederlanders met af toe zelfs mensen uit Engeland en Luxemburg.
  Door de windsurfers wordt heel veel geld uitgegeven aan jaarplaatsen op campings, weekendplaatsen, huur van vakantie woningen in voor- en najaar, huur van zomer- en winterstalling voor aanhanger, camper en caravan, inkopen van boodschappen bij de supermarkt, onderhoud aan caravan en het uit eten gaan en koffiedrinken in de restaurants in de omgeving.
  Wij worden gedoogd door het Natuur- en recreatieschap Grevelingen op de kabbelaarsbank het is dan toch niet normaal dat er ineens wel huizen mogen worden gebouwd. Onbegrijpelijk.
  Het gebied is in het voorjaar een broedgebied voor een aantal vogels en in de winter een doorgangsgebied voor vogels die bij mindere kou daar overwinteren.
  Er wordt 3,4 hectare Natura 2000 gebied ook nog eens onttrokken om dit plan te verwezenlijken. Vreemd is wel dat de hoeveelheid huizen gereduceerd is naar 325 maar de grondoppervlakte is nog steeds hetzelfde met de 3,4 hectare natura 2000 die ze er nog bij nemen.
  De surfplas zo zij het noemen wordt door het erbij nemen van de natura 2000 gronden ook nog behoorlijk kleiner.
  Een woning die op de kop van de Kabbelaarsbank staat ligt voor het grootste deel in natura 2000 gebied en neemt de plaats in van pl. 30-40 windsurfers dit is een schande voor de natuur de voor de windsurfsport.
  Er wordt ook beweerd dat het park energie neutraal is om dat op het hoofdgebouw zonnepanelen komen. Energie neutraal is als je geen elektriciteit en gas van Delta afneemt maar dat is niet waar want Delta heeft een kerncentrale en ik heb niets gelezen over warmtepompen. Zij proberen hiermee indruk te maken.
  Op het terrein komen ook restaurants die er voor zorgen dat de Horeca in Scharendijke niets aan deze parkbewoners verdiend, tevens komen er ook nog eens 10 winkeltjes voor wie weet ik niet.
  De heer Zeelenberg heeft in het Financieel Dagblad gezegd dat je er permanent kan wonen. Dit is een grove leugen.
  Ook beweerd deze man dat het vergelijkbaar is met Dubai, waarom heeft hij dan met Pasen foto’s genomen en in de krant gezegd at er bijna niemand was. Logisch hier was het 5 graden en geen wind in Dubai is de minimum temperatuur 24 graden. deze man is niet goed bezig.
  Boskalis wilde op de vergadering van 21 april 2015 ons met z’n allen voor het Inspiratie centrum plaatsen. Daar wilde hij parkeergelegenheid maken. Dus je staat er dan met tien man of meer achter elkaar.
  Verstand van surfen heeft hij zoals eigenlijk alle anderen want zo iets is onmogelijk.
  Niemand van de belanghebbenden heeft ook maar iets met windsurfen dit blijkt uit het feit dat dit plan al vanaf 2007 op de tekentafel ligt en wij eigenlijk pas in april 2015 zijn benaderd om ons zegje te doen zonder resultaat.
  Het windonderzoek is nog steeds niet gebeurt maar alles wat met het brouwerseiland te maken heeft gaat gewoon door.
  Volgens mij wordt het een prestige object omdat er natuurlijk al heel veel geld inzit.
  Degenen die deze plek hebben uitgezocht hebben ook niet gekeken naar waarvoor deze plek gebruikt wordt, het was alleen maar in het belang van dure recreatie met als doel de Brouwersdam in de picture te brengen. Nu dat lukt ze aardig in negatieve zin.
  Nooit is er vanaf het begin contact geweest met de windsurfers, niet door degene die de plaats bepaalde en ook niet door degene die het plan ontworpen heeft. De gemeente denkt alleen maar aan geld.
  In de Exploitatie overeenkomst staat duidelijk dat wij geen last mogen hebben van Brouwerseiland. Verklaar dit dan en blijf van de Kabbelaarsbank af.
  Zij kunnen makkelijk een kleiner grondstuk nemen en lager bouwen maar dat valt niet in goede aarde.
  In alle plannen rond de Brouwersdam komt het woord windsurfen alleen voor als sport aan de buitenzijde en als leermiddel aan de binnenzijde.
  Alles is bewust zo geschreven dat wij eigenlijk niet bestaan terwijl de Kabbelaarsbank tot aan het Windsurfcentrum speciaal voor ons is aangelegd.
  Wij willen geen lichtkoepel in de nacht want dat wordt het, kijk maar naar het Inspiratie centrum met zijn parkeerplaats.
  De gemeente beweert Brief is van 30 april 2015 dat de initiatiefnemers van brouwerseiland direct actie hebben ondernomen om in gesprek te gaan met de windsurfers.
  Ik surf daar al 22 jaar en het plan is van 2010 dus dat is heel erg snel en hieruit komt naar voren dat ze eigenlijk helemaal niets met ons te maken willen hebben. deze mensen zitten op een ander niveau en denken dat ze de wereld in pacht hebben.
  Het amendement van 27 mei 2010 Surfoever Kabbelaarsbank zou behouden blijven wordt zo maar van tafel geveegd. Compensatie is helaas niet mogelijk omdat deze plek uniek is daarom moet je ook van de kabbelaarsbank af blijven.
  Alle woningen worden op 1.40 hoog gebouwd en de hoogte is dan nog eens maximaal 12 m. verscheidene woningen zijn 45 m breed.
  Over de gehele lengte van het park wordt aan de spoorlijn een duin gemaakt van maximaal 9,5 m hoog.
  Er wordt beweerd dat de grond die zij inpikken van het natura 200 gebied nu nog water geen nadelige invloed heeft op de natuur alleen maar op de windsurfers.
  Grondmonsters met het schip zijn in natura 200 gebied genomen zonder NB vergunning (dit heb ik nagevraagd).
  Zowel bij Rijkswaterstaat, Commissaris van de Koning en de heer Balkenende mijn bezwaar kenbaar gemaakt en ook antwoord gekregen zonder noemenswaardige oplossing.
  Wij als windsurfers worden behandeld als klootjesvolk dat merk je helaas aan alles, daarom moeten we zolang mogelijk blijven protesteren.

  Hopelijk kiezen jullie een van deze punten uit en probeer iedereen die je kent te activeren om zoveel mogelijk mails te sturen ze moeten duidelijk begrijpen dat het onze kant uit menens is en dat wij ons er niet zo maar bij neerleggen.
  Hartelijk groeten een mooi en goed surfseizoen en hopelijk snel tot ziens aan de Grevelingen.


  Leo van der maas.  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • Plattdeutsch?

  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • Zur Info:

 • Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • Zur Info


  Quote from Leo van der Maas

  Dit is de BARRO zoals het in de ruimtelijke ordening staat voor brouwerseiland. leo.

  Files

  • Scan0005.pdf

   (270.28 kB, downloaded 30 times, last: )

  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • Zur Info:

 • Zur Info:  02-05-2016
  Schriftelijke vragen SP: Zienswijzen niet meegewogen bij toetsing MER Brouwerseiland
  De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van het toetsingsadvies dat op 22 april is uitgebracht door de Commissie MER met betrekking tot het bestemmingsplan Brouwerseiland. De gemeente heeft de reacties van omwonenden en andere belanghebbenden niet doorgestuurd aan de Commissie MER. De SP-fractie vindt dat hiermee onvoldoende recht gedaan wordt aan de betrokkenheid die omwonenden en organisaties tonen bij het hele proces rondom Brouwerseiland.


  Op 22-04-2016 werd door de Commissie MER een toetsingsadvies over het milieueffectrapport met betrekking tot het bestemmingsplan Brouwerseiland uitgebracht. Bij het opstellen van dit advies gaat de Commissie MER na of het milieueffectrapport voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen.
  De Commissie MER biedt bij adviesaanvragen door gemeenten aan, eventueel ingediende zienswijzen wèl mee te nemen in de toetsing. Zij ziet hierin een meerwaarde, omdat zienswijzen kunnen voorzien in belangrijke, lokale argumenten en informatie, die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk uit te brengen advies. Tevens kan het laten meewegen van zienswijzen de gemeente mogelijk helpen bij het beantwoorden van deze zienswijzen richting de indieners.
  In het toetsingsadvies dat de Commissie heeft uitgebracht, staat dat de Commissie geen zienswijzen of adviezen via de gemeente heeft ontvangen. De Commissie heeft bij het opstellen van het advies dus geen rekening kunnen houden met zienswijzen die door organisaties, omwonenden of andere belanghebbenden zijn ingediend. “Hieruit spreekt weinig waardering voor de tijd, energie en moeite die de indieners hebben besteed aan het opstellen en indienen van de vele zienswijzen die inmiddels zijn ontvangen door de gemeente” aldus fractievoorzitter Anita de Vos. “Dit vraagt volgens ons om een toelichting door het college”.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tav redactie:
  De gestelde schriftelijke vragen zijn meegestuurd als bijlage bij dit persbericht.
  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met schouwen-duiveland@sp.nl of via de fractievoorzitter, Anita de Vos tel. 06-31943477

 • Zur Info:


  Lees dit door als je interesse hebt om een inspraak op te stellen over de twee ontwerpen die aangeboden worden over Brouwerseiland het moet in het Nederlands en voor 12 september ingestuurd worden.
  Adres: Gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA, Zierikzee.

  Beste mensen,

  Jullie zijn allemaal op de kustontmoeting in Neeltje Jans geweest en nu (of wellicht in de toekomst) actief tegen de bouwplannen voor Brouwerseiland. Geweldig!

  Ik wil jullie even op de hoogte brengen dat Natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieufederatie samen een zienswijze schrijven op de huidige besluit die er liggen voor Brouwerseiland. Deze zetten we zo snel mogelijk op www.beschermdekust.nl , maar dat zal waarschijnlijk slechts enkele dagen voor de 12de september zijn (de einddatum).

  Die zienswijze zou voor jullie een goede basis zijn om een eigen zienswijze te schrijven, wat heel erg goed zou zijn!
  Hou www.beschermdekust.nl dus in de gaten en neem anders tegen die tijd nog even contact op.

  [TABLE='width: 616']
  <tbody>

  [tr]


  [TD='colspan: 2']Met vriendelijke groet,
  [/TD]

  [/tr]


  [tr]


  [TD='colspan: 2']
  [/TD]

  [/tr]


  [tr]


  [TD='colspan: 2']Roos Kooiman
  [/TD]

  [/tr]


  [tr]


  [TD='colspan: 2']Communicatieadviseur
  [/TD]

  [/tr]


  [tr]


  [TD='colspan: 2']Regio Zuid-Holland/Zeeland
  [/TD]

  [/tr]


  [tr]


  [TD='colspan: 2']
  [/TD]

  [/tr]


  [tr]


  [td]

  Stationsplein 45 –A3/202

  [/td]


  [td]

  3013 AK Rotterdam

  [/td]


  [/tr]


  [tr]


  [td]

  T 010 – 21 70 139

  [/td]


  [td]

  M 06 – 135 35 399

  [/td]


  [/tr]


  [tr]


  [TD='colspan: 2']www.natuurmonumenten.nl
  [/TD]

  [/tr]


  </tbody>[/TABLE]

  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • Nanu, das sorgt aber nicht gerade für viel Verständnis...

  Files

  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • Bitte zur Info von Leo:


  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • BITTE die Petition unterschreiben, jede Stimme zählt:


  https://stopbrouwerseiland.petities.nl/

  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • BITTE die Petition unterschreiben, jede Stimme zählt:


  https://stopbrouwerseiland.petities.nl/


  Wenn das hier mal alles auf deutsch stehen würde......
  Hier in Bayern versteht man holländisch eher nicht so gut, wie vielleicht im nordwestlichen Teil des Landes.
  :confused:
  Ich weiß zwar um was es geht, würde die Sachen aber trotzdem gerne mal lesen (und verstehen), bevor ich eine Petition unterzeichne.


 • Ja, danke für den Link. Um was es geht ist schon klar.
  Ich meinte vielmehr die Textauszüge und Zeitungsausschnitte auf holländisch, hier in dem Thema.
  Ich kann damit nix anfangen.

 • Mehr als 10.000 Unterzeichner bis jetzt!


  http://igo.nl/recreatie/nieuws…dan-10000-ondertekeningen

  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.

 • Inzwischen wachen auch die Naturschutzverbände auf:


  http://www.pzc.nl/zeeuws-nieuw…-wel-schadelijk~a1f4b0fc/

  Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
  Tipp Weltmeister F1 2011 & 2013, Tipp Team-Weltmeister F1 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021!


  Check out:
  Surf-Wiki.com
  Windcraft-Sports.de


  Verbrauch derzeit:
  810081.png, mit C253.
  595812.png, mit R107.
  896532.png, mit E28.