naraca Beginner

  • Member since Jan 29th 2008
  • Last Activity:
Map Entry
no
Profile Hits
111
Liebe Mitglieder,

die Surf-Wiki wurde für die Bearbeitung durch die Mitglieder des Surf-Forums freigeschaltet. Es können neue Artikel erstellt und vorhandene bearbeitet werden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ihr braucht einfach nur die Surf-Wiki aufrufen und könnt sofort loslegen. Viel Spaß dabei.

Das Team des Surf-Forums
  • [url]http://biareview.com/[/url] [url="http://luatngogia.net/dao-tao-ke-toan/"]trung tâm đào tạo kế toán[/url] [url]http://anztheme.com/[/url] [url="http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/"]thành lập doanh nghiệp giá rẻ[/url] [url="http://luatngogia.net/tu-van-luat/"]tư vấn luật[/url] [url="http://luatngogia.net/dich-vu-ke-toan/"]dịch vụ kế toán giá rẻ[/url] o nên hiểu rất rõ về cấm chế nơi này.

    Hai người dừng lại bên ngoài động, Hư Tử Uyên giảng cho Cổ Thần nghe về cấm chế bên ngoài, đây là một tòa mê trận, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường đá, căn bản không có động phủ, trên thực tế, đi qua mê trận, trong tường có một lối vào hình tròn rộng chừng hai trượng, diện tích bên trong động phủ so với Hạo Thiên động phủ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng rất rộng rãi.

    Giảng giải về cấm chế xong, hai người bước vào bên trong động phủ, Hư Tử Uyên nói:

    - Sư đệ, sau này đây sẽ là nơi đệ sống, ta sống ở Tử Tâm Trúc năm dặm về phía Tây, có chuyện