flk Beginner

 • Member since Aug 21st 2007
 • Last Activity:
Map Entry
no
Profile Hits
174
 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ ất phẩm lên lục phẩm.


  Đấy là thời gian của một thiên tài luyện đan như Hư Tử Uyên, tu sĩ khác, cả đời mắc lại ở trình độ lục phẩm, cuối đời cũng không thể trở thành đan dược sư thất phẩm, luyện không ra đan dược thất phẩm.


  Chấn động... so với lúc Cổ Thần luyện ra nguyên linh đan cực phẩm thậm chí còn chấn động hơn.


  Văn Sư Hào tưởng mình nghe nhầm, Cổ Thần muốn khiêu chiến luyện đan thuật với hắn chứ không phải thỉnh giáo? Đệ tử mới nhập môn một năm mà dám đến khiêu chiến với một trưởng lão ở trong Bách Thảo Phong bốn mươi năm như hắn?


  Đây là một sư sỉ nhục, Cổ Thần hoàn toàn không