dr.surf Beginner

 • Member since Aug 7th 2007
 • Last Activity:
Map Entry
no
Profile Hits
150
 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ Hoàng Dược Tiên nói:


  - Tốt, Tử Uyên đúng là có mắt nhìn người, ha ha... Cổ Thần, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, ngươi đến Bách Thảo Điện tìm ta.


  - Vâng, thủ tọa sư bá.


  Cổ Thần gật đầu nói.


  - Ha ha...


  Hoàng Dược Tiên cười vui vẻ, vỗ vỗ vai Cổ Thần rồi mới quay người bỏ đi.


  Cổ Thần đi về phía dược đỉnh số 5.


  Dược đỉnh số 5 do Văn Sư Hào phụ trách.


  Lúc này, Văn Sư Hào đang đứng cạnh dược đỉnh số 5, tốc độ luyện đan của nhóm đệ tử này tương đối nhanh, sớm đã kết thúc, Văn Sư Hào thấy Cổ Thần đi về phía mình, lộ vẻ ngạc nhiên, không biết Cổ Thần định làm gì?


  Cổ Thần