Shaka Beginner

 • Member since Aug 5th 2007
 • Last Activity:
Map Entry
no
Profile Hits
167
 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ ịu phạt theo quy định tông môn, nhưng nếu như đệ tử thắng thì sao?


  Nghe đoạn đối thoại giữa Cổ Thần và Hư Tử Uyên, trong lòng Văn Sư Hào đã có chút vững tin hơn, cười lớn nói:


  - Ngươi muốn thế nào thì như thế ấy.


  Văn Sư Hào thân là trưởng lão, Cổ Thần thắng đương nhiên không thể đánh hắn một trăm gậy, như vậy là không phù hợp quy định tông môn, cũng không thể phạt bạt tai, để tử bạt tai trưởng lão? Cho dù là khiêu chiến, cũng không được phép.


  Cổ Thần mỉm cười, nói:


  - Nếu như đệ tử thắng, Văn sư thúc chỉ cần đưa cho đệ tử một miếng linh thạch, hơn nữa trước mặt thủ tọa sư bá, các