Kaltipalti Beginner

 • Member since Jan 25th 2009
 • Last Activity:
Posts
10
Map Entry
no
Points
60
Profile Hits
253
Liebe Mitglieder,

die Surf-Wiki wurde für die Bearbeitung durch die Mitglieder des Surf-Forums freigeschaltet. Es können neue Artikel erstellt und vorhandene bearbeitet werden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ihr braucht einfach nur die Surf-Wiki aufrufen und könnt sofort loslegen. Viel Spaß dabei.

Das Team des Surf-Forums
 • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ i:


  - Sư tỷ, ta thề là kiếp này dù phải đi hết Cổ Hoang địa lục, ngũ hoang tứ hải, thăm hết Phật, Ma, Yêu, Đạo, Nho... các tông tu sĩ, bất luận thế nào, ta cũng phải chưa khỏi bệnh cho sư tỷ...


  Hư Tử Uyên giơ tay ấn lên môi, ngăn không cho Cổ Thần nói tiếp, nói:


  - Cổ sư đệ, đệ có tâm là được rồi, đừng thề lung tung, bệnh của sư tỷ cứ để thuận theo mệnh trời, nào, ta tiếp tục dạy đệ luyện đan thuật...


  Cổ Thần nói:


  - Ta nhất định làm được.


  Cổ Thần đã luyện thuần thục đan dược tứ phẩm, tiếp theo, Hư Tử Uyên bắt đầu dạy hắn đan dược ngũ phẩm: nguyên linh đan trung phẩm.


  Cổ Thần